Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Όργανα μέτρησης pH, Redox (ORP), διαλυμένου οξυγόνου (DO), αγωγιμότητας, θολότητας και συγκέντρωσης αιωρουμένων στερεών για επεξεργασία νερού και αποβλήτων.

Ηλεκτρόδια μέτρησης κατάλληλα για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων με ενσωματωμένο προενισχυτή και δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού.

Φορητά όργανα μέτρησης pH, Redox (ORP), διαλυμένου οξυγόνου (DO) και αγωγιμότητας.

Μετρητές Παροχής λυμάτων σε ανοικτό κανάλι με δίαυλο τύπου Parshall.

Όργανα μέτρησης σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας.

Όργανα μέτρησης χαμηλής διαφορικής πίεσης.