Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

BC 401

Φορητό Αγωγιμόμετρο

 

 • Ψηφιακή ένδειξη
 • Ευρεία περιοχή μέτρησης   ( 1 - 20000 μS )
 • Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
 • Εύχρηστο ηλεκτρόδιο μορφής ποτηριού
 • Μικρό μέγεθος
 • Πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς

Tο φορητό αγωγιμόμετρο τύπου BC 401 είναι ένα  όργανο ακριβείας, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για υπαίθριες μετρήσεις αγωγιμότητας καθώς και για μετρήσεις ρουτίνας στη βιομηχανία και στο εργαστήριο.

Έχει τη δυνατότητα μέτρησης της ειδικής αγωγιμότητας σε 2 κλίμακες (0 - 2mS και 0 - 20mS) με αυτόματη αναγωγή της μέτρησης στους 25 °C.

Το ηλεκτρόδιο μέτρησης έχει μορφή ποτηριού δειγματοληψίας με ενσωματωμένο αισθητήρα αυτόματης αντιστάθμισης θερμοκρασίας.

Η μέτρηση της αγωγιμότητας γίνεται με εναλλασόμενη τάση εξομαλυμένης κυματομορφής, για να αποφευχθεί η πόλωση των ηλεκτροδίων και η πρόωρη φθορά τους.

Το όργανο τροφοδοτείται από μπαταρία 9V τύπου ΡΡ3 (6F22, 6LR61 ή αντίστοιχη). Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από 7.5V, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "LO BAT".

Για ασφαλή μεταφορά, το αγωγιμόμετρο BC 401 διατίθεται σε πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς με εσωτερικό από αφρώδες πλαστικό.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης

 • Ψηφιακή ένδειξη
 • Ευρεία περιοχή μέτρησης   ( 1 - 20000 μS )
 • Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας
 • Εύχρηστο ηλεκτρόδιο μορφής ποτηριού
 • Μικρό μέγεθος
 • Πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης