Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

HT 106

Φορητό Θερμοϋγρόμετρο

 

Ευρεία περιοχή μέτρησης   (-20...+70°C, 0...100% RH)

Εύχρηστος αισθητήρας

Γρήγορη απόκριση στη μέτρηση σχ. υγρασίας

Δεν επηρεάζεται από τη σκόνη

Δεν απαιτείται τακτική επαναρύθμιση

Πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς

Tο φορητό θερμοϋγρόμετρο τύπου HT 106 είναι ένα όργανο ακριβείας, κατάλληλο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα στην ύπαιθρο,  στη βιομηχανία και στο εργαστήριο.  Εχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας στην περιοχή -20 ... +70 °C και της σχετικής υγρασίας στην περιοχή 0 ... 100 % RH με μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετική σταθερότητα.

Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι σε ανεξάρτητη στιβαρή κατασκευή από HPVC που συνδέεται με το όργανο με εύκαμπτο καλώδιο μήκους 1.5 m, ώστε το όργανο να είναι εύχρηστο ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες μέτρησης. Ο αισθητήρας υγρασίας είναι νέας βελτιωμένης τεχνολογίας, προσφέροντας γρήγορη απόκριση, εξαιρετική σταθερότητα και επαναληψιμότητα, δεν επηρεάζεται από τη σκόνη και τα περισσότερα χημικά και δεν απαιτεί τακτική επαναρύθμιση.

Το κάθε όργανο ρυθμίζεται με τον αισθητήρα που το συνοδεύει με μέθοδο που παρέχει ιχνηλασιμότητα σε αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα (NIST).

Το θερμοϋγρόμετρο HT 106 διατίθεται με αισθητήρα θερμοκρασίας και σχ. υγρασίας τύπου SH 106, αλκαλική μπαταρία 9V, εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα και πλαστική σκληρή θήκη μεταφοράς με εσωτερικό από αφρώδες πλαστικό.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

απεικόνιση:    υγρός κρύσταλλος (LCD) 3 1/2 ψηφίων, ύψους 12mm

περιοχές μέτρησης :    -20 ... +70 °C,  0  ... 100 %RH

διακριτότητα :   0.1 °C, 1 %RH

ακρίβεια μέτρησης :         θερμοκρασία : ± 0.1 °C  ± 1 ψηφίο

                                        σχ. υγρασία :  ± 2 % ± 1 ψηφίο  @ 10 ... 90%RH / 15 ... 50 °C,  ±3 % ±1 ψηφίο  @ 0 ... 100%  / -20 ... 70 °C

θερμοκρασία αναφοράς :     23 °C

υστέρηση στη μέτρηση σχ. υγρασίας :         0,5 ... 1 % *

ταχύτητα απόκρισης ** :        θερμοκρασία :           t (90) < 3 min

                                              σχετική υγρασία :       t (90) < 30 sec

βαθμός προστασίας :            όργανο μέτρησης :    IP 53

                                              αισθητήρας :   IP 65

είδος αισθ. θερμοκρασίας :    ημιαγωγός πυριτίου (IC type)

είδος αισθ. υγρασίας :          χωρητικός συνθετικής μεμβράνης (thermoset polymer) σε υπόστρωμα πυριτίου (IC type)

υλικό κατασκευής :    όργανο μέτρησης : ABS,    αισθητήρας : PVC

σταθερότητα :     ολίσθηση < 100 ppm/°C, < 0.01% / μήνα

συνθήκες λειτουργίας :  όργανο μέτρησης :    0 ... 45 °C / 0 - 90% RH, αισθητήρας :   -20 ... +70 °C / 0 - 100% RH

τροφοδοσία :   μπαταρία 9V τύπου ΡΡ3 (6F22, 6LR41 ή αντίστοιχη)

διαστάσεις / βάρος :    όργανο μέτρησης :    15 x 8 x 3 cm / 200gr.,   αισθητήρας :   15 x 2 cm dia / 200gr.

*  Συμπύκνωση υδρατμών επί του αισθητήρα ή παρατεταμένη έκθεση σε σχ. υγρασία > 90% (άνω των 24 ωρών) μπορεί να προκαλέσει αντιστρεπτή ολίσθηση της ένδειξης κατά 2 - 3%. Ο αισθητήρας επανέρχεται μετά από 24 - 48 ώρες παραμονής σε μέση σχετική υγρασία (<50%), είτε μετά από μερικές ώρες σε πολύ χαμηλή υγρασία (<10%).

**  Σε ρεύμα αέρα με ταχύτητα τουλάχιστον 15 cm/s.