Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

MFC-2

Μετρητής Παροχής σε Ανοικτό Κανάλι

 

Μέτρηση στιγμιαίας παροχής 0 - 2000 m3/h.

Αθροιστική μέτρηση παροχής.

Μέτρηση στάθμης.

Τοποθέτηση των οργάνων μέχρι και 200μ από τη θέση μέτρησης.

Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση.

Δεν απαιτεί καθαρισμό και συχνή ρύθμιση.

 

Ο μετρητής παροχής MFC 2 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, κατάλληλο για μέτρηση και καταγραφή της παροχής σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εκροές βιομηχανικών αποβλήτων και γενικά όπου απαιτείται η μέτρηση ροής σε ανοικτό κανάλι.

Εύχρηστο, απλό στη ρύθμιση και εύκολο στην τοποθέτησή του, το σύστημα MFC 2 διακρίνεται για την ακρίβεια, την αξιοπιστία των μετρήσεών του και την αντοχή του σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας.

Το σύστημα MFC 2 αποτελείται από:

  • Δίαυλο μέτρησης τύπου Parshall (2", 3", 6", 9" ή 12")

  • Μετρητή απόστασης με υπερήχους,τύπου US 270, για τη μέτρηση της ανύψωσης στάθμης στην είσοδο του διαύλου Parshall.

  • Μετατροπέα σήματος, τύπου MF 275, με ψηφιακή ένδειξη στάθμης (cm) και στιγμιαίας παροχής (m3/h).

  • Ολοκληρωτικό αθροιστή παροχής, τύπου CN 670, με δυνατότητα καταγραφής μέχρι 200000 m3, δυνατότητα μηδενισμού και μπαταρία για διατήρηση της μέτρησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Τα όργανα μέτρησης είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση σε κεντρικό πίνακα (διαστάσεις σύμφωνες με την προδιαγραφή DIN43700).

Το σύστημα διαθέτει αναλογικές έξόδους τάσης (0 - 2V), ρεύματος (4­­­­­­­­­­­­­­­­-20mA) και έξοδο παλμών, που επιτρέπουν τη σύνδεσή του με καταγραφικές συσκευές, PLC ή Η/Υ, μεταφορά του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις καθώς και τη σύνδεση με βοηθητικές μονάδες ελέγχου όπως οι PL201 (εξωτερική εντολή on/off) και PL215 (για αναλογική δοσομέτρηση).

Ο δίαυλος μέτρησης ενσωματώνεται στο κανάλι ροής κατά την κατασκευή του. Κατά τη λειτουργία, η στένωση προκαλεί ανύψωση της στάθμης στην είσοδο του διαύλου. Ο δίαυλος Parshall εξασφαλίζει μία ακριβή σχέση μεταξύ της ανύψωσης στάθμης και τής παροχής, σύμφωνα με τον τύπο: Q = k x hn.

Το μέγεθος του διαύλου που θα επιλεγεί εξαρτάται από την αναμενόμενη μέγιστη παροχή. Οι τιμές της σταθεράς "k" και του εκθέτη "n" εξαρτώνται από το μέγεθος του διαύλου.

Ο πομποδέκτης υπερήχων US 270 τοποθετείται στην είσοδο του διαύλου μέτρησης και μετρά την απόσταση από την επιφάνεια του υγρού. Το σήμα του πομποδέκτη υπερήχων μεταφέρεται στον μετρητή παροχής MF 275, που το μεταφράζει σε ανύψωση στάθμης και υπολογίζει τη στιγμιαία παροχή.

Ο αθροιστής CN 670, ολοκληρώνει τη μετρούμενη στιγμιαία παροχή και απεικονίζει τη συνολική παροχή.

Το σύστημα MFC 2 έχει επίσης τη δυνατότητα μέτρησης παροχής με τη χρήση φράγματος τραπεζοειδούς διατομής. (Στο φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει τα όργανα δίδεται αναλυτικά ο τρόπος τοποθέτησης και υπολογισμού των διαστάσεων του φράγματος καθώς και πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των διαύλων μέτρησης τύπου Parshall).

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης