Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

PM 520-001

Διαφορικό πιεσόμετρο 0 - 250 Pa με έξοδο 4-20mA

 

  • Μέτρηση εξαιρετικά χαμηλής διαφορικής πίεσης

  • Ακρίβεια μέτρησης ±2%

  • Ψηφιακή ένδειξη

  • Αναλογική έξοδος 4-20mA

  • Βαθμός προστασίας IP65

 

Tο διαφορικό πιεσόμετρο τύπου PM 520 είναι ένα όργανο ακριβείας, κατάλληλο για μέτρηση χαμηλής διαφορικής πίεσης και καταγραφή των μετρήσεων μέσω της αναλογικής εξόδου του οργάνου, σε βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές.

Τυπικές εφαρμογές του είναι :

  • Μέτρηση και καταγραφή της διαφορικής πίεσης σε χώρους παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

  • Μέτρηση και καταγραφή της διαφορικής πίεσης σε ευαίσθητους εργαστηριακούς χώρους (εργαστήρια βιοτεχνολογίας, εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, εργαστήρια χημικών αναλύσεων κ.α.)

  • Μέτρηση και καταγραφή της διαφορικής πίεσης σε αποθηκευτικούς χώρους ευαίσθητων προϊόντων (όπως φάρμακα, χημικά προϊόντα κ.α.)

  • Μέτρηση και καταγραφή της διαφορικής πίεσης σε συστήματα κλιματισμού.

Για να προσαρμόζονται με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, τα ψηφιακά πιεσόμετρα PM 520 διατίθενται στις ακόλουθες εκδόσεις :

 

Τύπος Περιοχή Μέτρησης Εύρος εξόδου 4-20mA
PM 520-001 0 ... 200 Pa 0 ... 100 Pa
PM 520-002 0 ... 250 Pa 0 ... 250 Pa
PM 520-003 ± 125 Pa 125 ... +125 Pa
PM 520-004 ± 250 Pa 250 ... +250 Pa

 

Όλοι οι τύποι τροφοδοτούνται από χαμηλή τάση 15 ... 24 Vdc, διαθέτουν δε στυπιοθλίπτη για τη διέλευση του καλωδίου σύνδεσης της τροφοδοσίας και της εξόδου 4-20 mA.

Το  όργανο μέτρησης, από άφλεκτο ανθεκτικό πλαστικό, είναι κατάλληλο για επιτοίχεια τοποθέτηση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους (στεγανός πίνακας με βαθμό προστασίας ΙΡ 65).

‘Ολοι οι τύποι διαθέτουν αναλογική έξοδο ρεύματος 4 - 20 mA, γραμμική, που επιτρέπει τη σύνδεση με καταγραφικές συσκευές, βοηθητικές μονάδες ελέγχου, PLC ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την χρήση του κατάλληλου interface).

Τα ψηφιακά πιεσόμετρα PM 520 δίνουν ακριβείς και σταθερές ενδείξεις σε 15, το πολύ, λεπτά αφότου τεθούν σε λειτουργία. Επίσης σε γρήγορες μεταβολές της μετρούμενης διαφοράς πίεσης, το όργανο ακολουθεί χωρίς να δίνει ασταθείς ενδείξεις.

Οι μετρήσεις απεικονίζονται σε ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου (LCD), ύψους 12 mm, ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση.

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις, το κάθε όργανο ρυθμίζεται με τον αισθητήρα που το συνοδεύει με μέθοδο που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Εγχειρίδιο Χρήσης