Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

TW 560

Βιομηχανικό όργανο μέτρησης αιωρουμένων στερεών (TSS)

 

 • Αμεση μέτρηση συγκέντρωσης από 0 έως 40 g/l TSS
 • Τοποθέτηση του πίνακα μέχρι και 200 m από τη θέση μέτρησης
 • Αυτόματος καθαρισμός
 • Εύκολη τοποθέτηση
 • Δεν απαιτεί συντήρηση και συχνή ρύθμιση
 • Εξωτερική εντολή (alarm)
 • Ρυθμιζόμενη αναλογική έξοδος (4-20mA)

 

Tο βιομηχανικό θολόμετρο τύπου TW 560 είναι ένα όργανο ακριβείας, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για μέτρηση και έλεγχο των αιωρουμένων στερεών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (είσοδο και έξοδο φίλτρων και δεξαμενών καθίζησης), βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, γεωτρήσεις, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και γενικά σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτείται ο έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε αιωρούμενα σωματίδια.

Το σύστημα μέτρησης συγκέντρωσης αιωρουμένων στερεών αποτελείται από :

 • Οργανο πίνακος τύπου TW 560, από άφλεκτο ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για ενσωμάτωση σε κεντρικό πίνακα ελέγχου σύμφωνα  με την προδιαγραφή DIN 43700.

            είτε

 • όργανο μέτρησης τύπου TW 560 / W, κατάλληλο για επιτοίχεια τοποθέτηση, (όργανο τύπου TW 560, τοποθετημένο σε στεγανό πίνακα με βαθμό προστασίας ΙΡ 65)
 • Θάλαμο μέτρησης θολότητας τύπου CH 560 I, φωτομετρικό, θολοσιμετρικού τύπου (μέτρηση απορρόφησης δέσμης υπερύθρου φωτός) που περιέχει τη πηγή εκπομπής φωτός, φωτοκύτταρα μέτρησης και αναφοράς  και ηλεκτρονική μονάδα προενίσχυσης σήματος, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ανοικτές ή κλειστές  δεξαμενές.
 • Σύστημα αυτόματου καθαρισμού των επιφα-νειών μέτρησης με ψεκασμό καθαρού νερού ανά 0.5 - 24 ώρες (ρυθμιζόμενο) τύπου SCL 20.
 • Καλώδιο σύνδεσης θαλάμου μέτρησης - πίνακα τύπου CL 200.

Το βιομηχανικό θολόμετρο TW 560 έχει τη δυνατότητα να δώσει εξωτερική εντολή (alarm) τύπου  ανοικτής - κλειστής επαφής (relay), η οποία μπορεί να οδηγήσει άμεσα δοσομετρικές αντλίες, ηλεκτροβάνες, να ενεργοποιήσει εξωτερικά οπτικά ή ακου-στικά alarm, ή  μέσω relay ισχύος να οδηγήσει μεγαλύτερα φορτία (όπως αντλίες, αναδευτήρες, κινητήρες κ.α.).

Το όριο ελέγχου (set point) μπορεί να ρυθμιστεί με μεγάλη ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής μέτρησης και να λειτουργήσει σαν άνω ή κάτω όριο, με ρυθμιζόμενη υστέρηση (νεκρή ζώνη) και ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση για την ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής.

Επίσης διαθέτει αναλογική έξοδο τάσης (0 - 2 V) καθώς και αναλογική έξοδο ρεύματος 4 ~ 20 mA (ρυθμιζόμενη), για σύνδεση με καταγραφικές συσκευές, PLC ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την χρήση του κατάλληλου interface), καθώς και με βοηθητικές μονάδες ελέγχου όπως οι μονάδες PL 201 (για επιπλέον εξωτερική εντολή τύπου ανοικτής - κλειστής επαφής) και PL 214 (για αναλογική δοσομέτρηση).

Το όργανο απεικονίζει τη μέτρηση άμεσα σε συγκέντρωση αιωρουμένων στερεών (g/l TSS), με δυνατότητα ρύθμισης.

Οι μετρήσεις απεικονίζονται σε ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου (LCD), ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση.

Το όργανο πίνακος διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους με δυνατότητα μέτρησης της περιεκτικότητας αιωρουμένων στερεών  σε 2 περιοχές, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην περιοχή μέτρησης :

            τύπος TW 560 - 1 :                0 - 4 g/l           διακριτότητα 0.01 g / l

            τύπος TW 560 - 2a / 2b :      0 - 40 g/l         διακριτότητα 0.1 g / l

Ο τύπος "2" διατίθεται σαν TW 560 - 2a, για μετρήσεις σε αιωρήματα σκουρόχρωμων σωματιδίων (όπως βιομάζα, πηλός κ.α.) και σαν TW 560 - 2b για μετρήσεις σε αιωρήματα ανοικτόχρωμων ή λευκών σωματιδίων (όπως καολίνης, ασβεστόλιθος κ.α.).

Ολοι οι τύποι συνεργάζονται με το θολοσιμετρικό αισθητήρα τύπου CH 560 I.

Η χρήση του θαλάμου μέτρησης με ενσωματωμένο προενισχυτή σήματος, επιτρέπει :

 • Εύκολη εγκατάσταση σε δεξαμενές.
 • Τοποθέτηση του θαλάμου μέτρησης σε απόσταση μέχρι και 200m από τον πίνακα χωρίς απώλειες στην ακρίβεια και σταθερότητα των μετρήσεων λόγω εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
 • Εύκολη σύνδεση του θαλάμου μέτρησης με τον πίνακα με ένα μόνο καλώδιο.

Το θολόμετρο TW 560 δίνει ακριβείς και σταθερές ενδείξεις σε ένα, το πολύ, λεπτό αφότου τεθεί σε λειτουργία.  Επίσης σε γρήγορες μεταβολές της θολότητας, το όργανο ακολουθεί χωρίς να δίνει ασταθείς ενδείξεις.

Το όργανο τροφοδοτείται από δίκτυο 230 V / 50 - 60 Hz.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης