Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

TW 565

Βιομηχανικό Θολόμετρο

 

 • Μέτρηση θολότητας από 0.01 έως 200 NTU
 • Τοποθέτηση του πίνακα μέχρι και 200 m από τη  θέση μέτρησης
 • Εύκολη τοποθέτηση
 • Δεν απαιτεί συντήρηση και συχνή ρύθμιση
 • Εξωτερική εντολή (alarm)
 • Αναλογική έξοδος τάσης και ρεύματος (4-20mA)

Tο βιομηχανικό θολόμετρο τύπου TW565 είναι ένα όργανο ακριβείας, κατάλληλο για μέτρηση και έλεγχο της θολότητας (turbidity) του νερού και υδατικών διαλυμάτων σε γεωτρήσεις,  υδραγωγεία, στήλες απιονισμού, μονάδες αφαλάτωσης νερού, ιχθυοτροφεία, κολυμβητήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (είσοδο και έξοδο φίλτρων και δεξαμενών καθίζησης), εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και γενικά σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου απαιτείται ο έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε αιωρούμενα σωματίδια.

Το σύστημα μέτρησης θολότητας αποτελείται από :

 • Οργανο μέτρησης τύπου TW 565, από άφλεκτο ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για ενσωμάτωση σε κεντρικό πίνακα ελέγχου σύμφωνα  με την προδιαγραφή DIN43700.

     είτε

 • Οργανο μέτρησης τύπου TW 565 / W, κατάλληλο για επιτοίχεια τοποθέτηση, (όργανο τύπου TW 565, τοποθετημένο σε στεγανό πίνακα με βαθμό προστασίας ΙΡ 65)
 • Νεφελομετρικό αισθητήρα τύπου CH 565 (νεφελομετρία 90° με δέσμη laser ερυθρού φωτός), με ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα προενίσχυσης σήματος, κατάλληλο για επιτοίχεια τοποθέτηση και σύνδεση σε γραμμή δειγματοληψίας.
 • Καλώδιο σύνδεσης θαλάμου μέτρησης - πίνακα τύπου CL 200.

Το βιομηχανικό θολόμετρο TW 565 έχει τη δυνατότητα να δώσει εξωτερική εντολή (alarm) τύπου  ανοικτής - κλειστής επαφής (relais), η οποία μπορεί να οδηγήσει άμεσα δοσομετρικές αντλίες, ηλεκτροβάνες, να ενεργοποιήσει εξωτερικά οπτικά ή ακουστικά alarm, ή  μέσω Relais ισχύος να οδηγήσει μεγαλύτερα φορτία (όπως αντλίες, αναδευτήρες, κινητήρες κ.α.).

Το όριο ελέγχου (set point) μπορεί να ρυθμιστεί με μεγάλη ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής μέτρησης και να λειτουργήσει σαν άνω ή κάτω όριο, με ρυθμιζόμενη υστέρηση (νεκρή ζώνη) και ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση για την ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής.

Επίσης διαθέτει αναλογική έξοδο τάσης (0 ... 2 V) καθώς και αναλογική έξοδο ρεύματος 4 - 20 mA, για σύνδεση με καταγραφικές συσκευές, PLC ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την χρήση του κατάλληλου interface), καθώς και με βοηθητικές μονάδες ελέγχου όπως οι μονάδες PL201 (για επιπλέον εξωτερική εντολή τύπου ανοικτής - κλειστής επαφής) και PL211 (για αναλογική δοσομέτρηση).

Η χρήση του θαλάμου μέτρησης με ενσωματωμένο προενισχυτή σήματος, επιτρέπει :

 • Εύκολη εγκατάσταση.
 • Τοποθέτηση του νεφελομετρικού αισθητήρα σε απόσταση μέχρι και 200 m από τον πίνακα χωρίς απώλειες στην ακρίβεια και σταθερότητα των μετρήσεων λόγω εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
 • Εύκολη σύνδεση του θαλάμου μέτρησης με τον πίνακα με ένα μόνο καλώδιο

Το σύστημα διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους με δυνατότητα μέτρησης της θολότητας σε 2 περιοχές, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην περιοχή μέτρησης :

              τύπος 1 :         0 - 20 NTU           θάλαμος μέτρησης :          CH 565 - 1

              τύπος 2 :         0 - 200 NTU         θάλαμος μέτρησης :          CH 565 - 2

Το όργανο απεικονίζει τη μέτρηση σε νεφελομετρικές μονάδες θολότητας (NTU) με διακριτότητα 0.01 NTU (τύπος 1) ή 0.1 NTU (τύπος 2)

Οι μετρήσεις απεικονίζονται σε ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου (LCD), ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση.

Το θολόμετρο TW 565 δίνει ακριβείς και σταθερές ενδείξεις θολότητας σε ένα, το πολύ, λεπτό αφότου τεθεί σε λειτουργία. Επίσης σε γρήγορες μεταβολές της θολότητας, το όργανο ακολουθεί χωρίς να δίνει ασταθείς ενδείξεις.

Το όργανο τροφοδοτείται από δίκτυο 230 V / 50Hz.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικό φυλλάδιο

  Εγχειρίδιο Χρήσης