Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

HT 206

Βιομηχανικό Θερμοϋγρόμετρο με έξοδο 4-20mA

 

 • Μέτρηση σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

 • Ακρίβεια μέτρησης ±2% RH, ±0.2°C

 • Ψηφιακή ένδειξη

 • Αναλογική έξοδος 4-20mA

 • Ανεξάρτητος αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας

 • Βαθμός προστασίας IP65

 

Tο ψηφιακό θερμοϋγρόμετρο τύπου HT 206 είναι ένα όργανο ακριβείας, κατάλληλο για μέτρηση της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας και καταγραφή των μετρήσεων μέσω της αναλογικής εξόδου του οργάνου, σε βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές.

Τυπικές εφαρμογές του συστήματος είναι :

 • Μέτρηση και καταγραφή του μικροκλίματος (της σχετικής υγρασίας και της  θερμοκρασίας περιβάλλοντος) σε εξωτερικούς χώρους.

 • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας και βιομηχανικούς χώρους.

 • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε εργαστηριακούς χώρους (εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, εργαστήρια χημικών αναλύσεων κ.α.)

 • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας χώρου σε αποθηκευτικούς χώρους ευαίσθητων προϊόντων (όπως τρόφιμα, φάρμακα, χημικά προϊόντα,  αγροτικά προϊόντα κ.α.)

 • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες και χώρους φύλαξης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης.

Το σύστημα μέτρησης σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αποτελείται από :

 • Οργανο μέτρησης τύπου HT 206, από άφλεκτο ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε στεγανό πίνακα με βαθμό προστασίας ΙΡ 65.

 • Αισθητήρα σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας τύπου SH 206, με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα, σε στιβαρή κατασκευή από PVC,  κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα μέτρησης της σχετικής υγρασίας στην περιοχή 0 ... 100% RH  και της θερμοκρασίας στην περιοχή -20 ... +70 °C.

Ο αισθητήρας SH 206 διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα με έξοδο τάσης, που επιτρέπει την τοποθέτησή του σε απόσταση μέχρι και 50 m από το όργανο μέτρησης χωρίς απώλειες στην ακρίβεια και σταθερότητα των μετρήσεων λόγω εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Ο επιμέρους αισθητήρας σχετικής υγρασίας είναι σύγχρονης, βελτιωμένης τεχνολογίας : έχει γρήγορη απόκριση, εξαιρετική σταθερότητα και επαναληψιμότητα, δεν επιρρεάζεται από τη σκόνη και τα περισσότερα χημικά, είναι δυνατόν να καθαριστεί, να αποστειρωθεί και δεν απαιτεί τακτική επαναρύθμιση

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις, το κάθε όργανο ρυθμίζεται με τον αισθητήρα που το συνοδεύει με μέθοδο που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα, και ο αριθμός σειράς του αισθητήρα αναγράφεται στην ετικέτα του οργάνου.

Το όργανο διαθέτει ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου (LCD), ύψους 12 mm, ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση.

Τό βιομηχανικό θερμοϋγρόμετρο HT 206 διαθέτει δύο αναλογικές εξόδους ρεύματος 4 ‑ 20 mA (μία για τη μέτρηση σχετ. υγρασίας και μία για τη μέτρηση θερμοκρασίας), που επιτρέπει τη σύνδεση του με καταγραφικές συσκευές, βοηθητικές μονάδες ελέγχου, PLC ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την χρήση του κατάλληλου interface).

Το όργανο δίνει ακριβείς και σταθερές ενδείξεις σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας σε ένα, το πολύ, λεπτό αφότου τεθεί σε λειτουργία.  Επίσης σε γρήγορες μεταβολές της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας, το όργανο ακολουθεί χωρίς να δίνει ασταθείς ενδείξεις.

Για να προσαρμόζεται με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής, το βιομηχανικό θερμοϋγρόμετρο HT 206 διατίθεται σε δύο τύπους :

 • HT 206 A (standard type) : Τροφοδοσία 15 - 24 V DC.

Με στυπιοθλίπτες (βαθμός προστασίας ΙΡ 65) και σύνδεση του αισθητήρα SH 206, της τροφοδοσίας και της αναλογικής εξόδου 4 - 20 mA σε κλεμμοσειρά στο εσωτερικό του οργάνου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

 • HT 206 B : Τροφοδοσία 230 Vac / 50 Hz.

Με ρευματολήπτη σύνδεσης με το δίκτυο και βύσματα για εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του αισθητήρα SH 206 και της αναλογικής εξόδου 4 - 20 mA, κατάλληλo για τοποθέτηση του οργάνου μέτρησης μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Εγχειρίδιο Χρήσης