Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

CH 232 T

Βιομηχανικό ηλεκτρόδιο DO και θερμοκρασίας με προενισχυτή

 

  • Κατάλληλο για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

  • Εξαιρετικά μεγάλος χρόνος ζωής.

  • Εύκολη τοποθέτηση σε γραμμή ροής σε σειρά ή παράλληλα..

  • Εύκολη ρύθμιση στον αέρα.

  • Ενσωματωμένος προενισχυτής επιτρέπει τοποθέτηση σε απόσταση μέχρι και 200m από το όργανο μέτρησης.

  • Μέτρηση και αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

  • Δυνατότητα αυτόματου καθαρισμού.

 

Το βιομηχανικό ηλεκτρόδιο διαλυμένου οξυγόνου τύπου CH 232 T είναι κατάλληλο για τα βιομηχανικά οξυγονόμετρα τύπου DO 231, DO 231 /W, DO 235 και DO 235 /W.

Eίναι σχεδιασμένο για μέτρηση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, ιχθυοτροφεία και γενικά σε βιομηχανικές εφαρμογές και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε γραμμή ροής σε σειρά ή παράλληλα..

Eχει τη δυνατότητα μέτρησης της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου στην περιοχή 0 – 20 ppm  με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας στην περιοχή 0 - 50°C.

Στο κάτω τμήμα του περιέχει το ηλεκτρόδιο οξυγόνου και τον αισθητήρα θερμοκρασίας, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχει ηλεκτρονική μονάδα προενίσχυσης σήματος.

Η χρήση ενσωματωμένου προενισχυτή σήματος, επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση, τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μέτρησης σε απόσταση μέχρι και 200m από τον πίνακα χωρίς απώλειες στην ακρίβεια και σταθερότητα των μετρήσεων λόγω εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και εύκολη σύνδεση με τον πίνακα με ένα μόνο καλώδιο.

Η μέτρηση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου γίνεται με τη χρήση πολαρογραφικού ηλεκτροδίου Au/Ag με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και εναλλάξιμη μεμβράνη.

Η ρύθμισή του γίνεται εύκολα στον αέρα χωρίς να απαιτούνται πρότυπα διαλύματα και δεν χρειάζεται ρύθμιση μηδενισμού.

Ο σχεδιασμός του ηλεκτροδίου οξυγόνου, με  μεμβράνη υψηλής αντοχής πάχους 40μ και μεγάλο όγκο ηλεκτρολύτη, επιτρέπει την αξιόπιστη λειτουργία του ακόμη και στις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές για εξαιρετικά μεγάλο χρόνο ζωής με ελαχιστοποιημένες απαιτήσεις συντήρησης – δεν απαιτείται συχνή αντικατάσταση μεμβράνης και ηλεκτρολύτη και συχνή επαναρύθμιση.

Το βιομηχανικό ηλεκτρόδιο διαλυμένου οξυγόνου τύπου CH 232 Τ μπορεί να εφοδιαστεί (προαιρετικά) με την κεφαλή πλύσης SCB 32 Τ για αυτόματο καθαρισμό του ηλεκτροδίου με ψεκασμό καθαρού νερού (υδροδυναμικός καθαρισμός).

Το βιομηχανικό ηλεκτρόδιο διαλυμένου οξυγόνου τύπου CH 232 Τ συνοδεύεται από εξάρτημα "Τ" από PVC (Ø40) τύπου THM 20, για τοποθέτηση σε γραμμή ροής σε σειρά ή παράλληλα, διάλυμα ηλεκτρολύτη οξυγόνου100ml τύπου BF 32a και καλώδιο σύνδεσης με το όργανο μέτρησης τύπου CL200/10, μήκους 10 m (μικρότερο ή μεγαλύτερο μήκος κατά παραγγελία).

Περιοχή μέτρησης :  0 – 20 ppm DO, 0 - 50 °C

Σήμα εξόδου pH (τυπικές τιμές):  +100 mV/ppm DO (0mV @ 0 ppm, +2000mV @ 20 ppm)

Σήμα εξόδου θερμοκρασίας: +10 mV/°C (0 - 500 mV)

Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: ±0.2°C

Ηλεκτρόδιο μέτρησης οξυγόνου:  πολαρογραφικό Au/Ag με εναλλάξιμη μεμβράνη

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Αυτόματη στην περιοχή 0 – 50°C

Βαθμός προστασίας: IP67

Συνθήκες λειτουργίας: 0 – 50°C, max 2bar

Τροφοδοσία:  ±5V dc (τροφοδοτείται από το όργανο μέτρησης τύπου DO 231ή DO 235)

Διαστάσεις : βλ. σχήμα

Bάρος: 450 g