Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

BC 410

Βιομηχανικό αγωγιμόμετρο με εξωτερική εντολή

 

Το βιομηχανικό αγωγιμόμετρο τύπου BC 410 είναι ένα όργανο ακριβείας, κατάλληλο για μέτρηση και έλεγχο της αγωγιμότητας υδατικών διαλυμάτων σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Τυπικές εφαρμογές του συστήματος είναι :

  • Μέτρηση της αγωγιμότητας απιονισμένου, πόσιμου ή βιομηχανικού νερού.

  • Μέτρηση και έλεγχος της αγωγιμότητας σε βιομηχανικές και αστικές εγκαταστάσεις αντίστροφης ώσμωσης.

  • Μέτρηση και έλεγχος της αγωγιμότητας σε βιομηχανικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις παραγωγής απιονισμένου νερού.

  • Μέτρηση της αγωγιμότητας σε ποτάμια, λίμνες και υδραγωγεία.

  • Μέτρηση και έλεγχος της αγωγιμότητας του νερού σε βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, χημικές βιομηχανίες και γενικά σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Το σύστημα μέτρησης και ελέγχου αγωγιμότητας αποτελείται από :

  • Οργανο μέτρησης τύπου BC 410 -1 (περιοχή μέτρησης 0 - 200 μS) είτε τύπου BC 410 ‑2 (περιοχή μέτρησης 0 - 2000 μS), από άφλεκτο ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για ενσωμάτωση σε κεντρικό πίνακα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN43700 (96 x 48mm).

  • Ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας τύπου CDC 42 TC, κατάλληλο για τοποθέτηση σε γραμμή ροής σε σειρά ή by pass σε σύνδεσμο ταυ 3/4", σταθεράς κελλίου K = 0,3 ±10%, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας

            είτε

  • Ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας τύπου CDC 42, κατάλληλο για τοποθέτηση σε γραμμή ροής σε σειρά ή by pass σε σύνδεσμο ταυ 3/4", σταθεράς κελλίου K = 0,3 ±10%, χωρίς αισθητήρα θερμοκρασίας (χαμηλότερου κόστους, κατάλληλο για εφαρμογές που δεν απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια μέτρησης και η διακύμανση της θερμοκρασίας του μετρουμένου διαλύματος είναι μικρή)

Το βιομηχανικό αγωγιμόμετρο BC 410 έχει τη δυνατότητα να δώσει εξωτερική εντολή (alarm) τύπου  ανοικτής - κλειστής επαφής (relay), η οποία μπορεί να οδηγήσει άμεσα δοσομετρικές αντλίες, ηλεκτροβάνες, να ενεργοποιήσει εξωτερικά οπτικά ή ακουστικά alarm, ή μέσω relay ισχύος μεγαλύτερα φορτία (όπως  συμπιεστές, αντλίες, αναδευτήρες κλπ.)

Το όριο ελέγχου (set point) μπορεί να ρυθμιστεί με μεγάλη ακρίβεια σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής μέτρησης και να λειτουργήσει σαν άνω ή κάτω όριο για την ενεργοποίηση της εξωτερικής εντολής.

Το σύστημα διατίθεται σε 2 διαφορετικούς τύπους με δυνατότητα μέτρησης της ειδικής αγωγιμότητας σε 2 περιοχές, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην περιοχή μέτρησης :

            τύπος BC 410 - 1      :           0 - 200 μS

            τύπος BC 410 -2       :           0 - 2000μS

Και οι 2 τύποι συνδυάζονται με τα ηλεκτρόδια αγωγιμότητας CDC 42 TC (για μέτρηση με αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας) είτε CDC 42 (χωρίς αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας).

Οι επιφάνειες μέτρησης των ηλεκτροδίων είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316 και είναι κατάλληλα για μετρήσεις σε διαλύματα χαμηλής και μέσης αγωγιμότητας (μέχρι 2000 μS).

Η μέτρηση της αγωγιμότητας γίνεται με εναλλασόμενη τάση εξομαλυμένης κυματομορφής, για να αποφευχθεί η πόλωση των ηλεκτροδίων και η πρόωρη φθορά τους.

Το όργανο απεικονίζει την ειδική αγωγιμότητα του μετρουμένου διαλύματος (μS/cm) ανηγμένη στους 25 °C, αντισταθμίζοντας αυτόματα τη μεταβολή της μέτρησης για μεταβολές της θερμοκρασίας στην περιοχή 0 - 50 °C (μόνο με το ηλεκτρόδιο τύπου CDC 42 TC).

Οι μετρήσεις απεικονίζονται σε ψηφιακή ένδειξη υγρού κρυστάλλου (LCD), ευανάγνωστη από μεγάλη απόσταση.

Το βιομηχανικό αγωγιμόμετρο BC 410 δίνει ακριβείς και σταθερές ενδείξεις σε ένα, το πολύ, λεπτό αφότου τεθεί σε λειτουργία.  Επίσης σε γρήγορες μεταβολές της αγωγιμότητας, το όργανο ακολουθεί χωρίς να δίνει ασταθείς ενδείξεις.

Το όργανο τροφοδοτείται από δίκτυο 230 V / 50 - 60 Hz.

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Εγχειρίδιο Χρήσης