Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

HT 205

Αισθητήρας σχ. υγρασίας & θερμοκρασίας με έξοδο 4-20mA

 

  • Μέτρηση σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους

  • Ακρίβεια μέτρησης ±2% RH, ±0.2°C

  • Αναλογική έξοδος 4-20mA

 

Ο αισθητήρας τύπου HT 205 είναι κατάλληλος για μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας σε βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές.

Τυπικές εφαρμογές του είναι :

  • Μέτρηση και καταγραφή του μικροκλίματος (της σχετικής υγρασίας και της  θερμοκρασίας περιβάλλοντος) σε εξωτερικούς χώρους.
  • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε χώρους εργασίας και βιομηχανικούς χώρους.
  • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε εργαστηριακούς χώρους (εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, εργαστήρια χημικών αναλύσεων κ.α.)
  • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας χώρου σε αποθηκευτικούς χώρους ευαίσθητων προϊόντων (όπως τρόφιμα, φάρμακα, χημικά προϊόντα,  αγροτικά προϊόντα κ.α.)
  • Μέτρηση και καταγραφή της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες και χώρους φύλαξης αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης.

Ο αισθητήρας HT 205  έχει τη δυνατότητα μέτρησης της σχετικής υγρασίας στην περιοχή 0 ... 100 %RH  και της θερμοκρασίας στην περιοχή 0 ... 50 °C.

Οι επιμέρους αισθητήρες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας είναι τοποθετημένοι σε ανεξάρτητο στέλεχος, απομονωμένοι θερμικά από το υπόλοιπο ηλεκτρονικό κύκλωμα, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση χωρίς απώλεια της στεγανότητας του ηλεκτρονικού κυκλώματος και να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα μέτρησης λόγω αυτοθέρμανσης.Το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα των αισθητήρων επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και τους προστατεύει από μηχανικές καταπονήσεις, έντομα και σκόνη.

Ο επιμέρους αισθητήρας σχετικής υγρασίας είναι σύγχρονης, βελτιωμένης τεχνολογίας, απαλλαγμένος από τα μειονεκτήματα που είχαν οι αντίστοιχοι αισθητήρες παλαιότερης τεχνολογίας : έχει γρήγορη απόκριση, εξαιρετική σταθερότητα και επαναληψιμότητα, δεν επηρεάζεται από τη σκόνη και τα περισσότερα χημικά, είναι δυνατόν να καθαριστεί, να αποστειρωθεί και δεν απαιτεί τακτική επαναρύθμιση.

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις, το κάθε όργανο ρυθμίζεται με τον αισθητήρα που το συνοδεύει με μέθοδο που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα σε αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα.

Ο αισθητήρας HT 205 τροφοδοτείται από συνεχή χαμηλή τάση 16 - 24 Vdc, διαθέτει δε δύο αναλογικές εξόδους ρεύματος 4 ‑ 20 mA (μία για τη μέτρηση σχετικής υγρασίας και μία για τη μέτρηση θερμοκρασίας) για σύνδεση με καταγραφικές συσκευές, βοηθητικές μονάδες ελέγχου, PLC ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την χρήση του κατάλληλου interface).

 

  Τεχνικές Προδιαγραφές

  Εγχειρίδιο Χρήσης